Varför bildades Föreningen Gärdslösa Prästgård?

Protokoll från bildandet av föreningen (pdf, 23kB)

Bildandet av Föreningen Gärdslösa Prästgård är svaret på en artikulerad vilja att ”rädda” prästgården i Gärdslösa, när kyrkan ville sälja den. Själva byggnaden skulle troligtvis inte lida någon nöd i privat ägo, men hela den kulturella laddning, som prästgården representerar skulle gå förlorad för en bredare allmänhet. Vi uppfattar att detta skulle vara både en nationell och regional förlust av stora mått.

Kärnan i Gärdslösa prästgård byggdes 1794. Huset förlängdes med nio alnar åt norr redan år 1816 och i början av 1860-talet höjdes övervåningen. I övrigt är byggnaden i huvudsak orörd. Gården, som är väl infogad i en traditionsrik öländsk radby, Södra Gärdslösa, har varit bebodd t.o.m. 2004, då församlingens siste kyrkoherde gick i pension och flyttade från Öland. Pastorsexpeditionen var öppen ytterligare några år.

Det finns många skäl att tyder på att det inom kort tid kommer att vara sällsynt med prästgårdar på Öland eller i stiftet i offentlig ägo. Att just söka bevara den i Gärdslösa som ett kvarvarande exempel på en månghundraårig tradition har flera skäl. För att citera Sölve Göransson, så ”åtnjöt Gärdslösa kyrka under medeltidens senare del en särskild dignitet, i det att Ölands prostämbete då kontinuerligt bekläddes av kyrkoherdarna i Gärdslösa”. Prästgårdens läge 1 ½ km söder om kyrkan – som sydligaste gård i S. Gärdslösa by – kan spåras tillbaka till 1556.

Stagnelius

Ett annat viktigt skäl till varför just Gärdslösa Prästgård bör bevaras är anknytningen till Erik Johan Stagnelius. Det var här han föddes och levde under sin mest receptiva tid fram till 17 års ålder. Det var här han upplevde naturen, det var här han hörde näcken spela.

Erik Johan Stagnelius är vår störste romantiske skald. Hade han skrivit på engelska hade han varit en självklar del av världslitteraturens kanon. Han översattes tidigt till tyska och blev därmed känd även utanför Sverige.

Föreningen Gärdslösa Prästgård vill skapa ett kulturarvscentrum i prästgården, delvis som ett komplement till det närbelägna hembygdsmuseet i Himmelsberga, som är ägnat forna tiders bondekultur. En bevarad Gärdslösa Prästgård skulle återspegla den kultur från i första hand 1700- och 1800-talen som bars upp av prästerskapet och var en grogrund för hela samhällets kulturella utveckling.

Den historiska aspekten kring Stagnelius och hans tid, och därmed anknytningen till dennes litterära verk, utgör en självklar utgångspunkt för den verksamhet vi vill bedriva i prästgården. Vi vill i denna traditionsfyllda miljö göra det möjligt för dagens författare att förmedla vår tids litteratur till den intresserade allmänheten. Vi vill skapa en mötesplats för författare, forskare och läsare.

Vi ser också möjligheter att arbeta med musik och bildkonst. Författare, konstnärer och musiker skall kunna komma och bo och mötas i prästgården. Vi vill också inspirera ungdomar till förståelse och eget skapande.

Föreningens mål är att fortsätta insamlingen av pengar till att avbetala lånen på prästgården. Strävan är att verksamheten och en stam av årsbetalande medlemmar skall kunna klara de årliga driftskostnaderna.

 

 

 

Senaste Nytt

[2016-05-18]

Lenas lera och stygn bjuder på upptäckter


» Läs mer
[2016-05-04]

Gärdslösa prästgård fick årets kulturstipendium av Lions i Borgholm.


» Läs mer
[2016-01-18]

Nu är julen slut i prästgården och bokgranen i salen plundrad


» Läs mer
[2015-10-22]

Föreningen Gärdslösa prästgård växer och har nu fått sin 600:e medlem. Detta skedde på höstmötet nyligen.


» Läs mer
[2015-07-05]

Sol, swingjazz och lagom varmt, Starlight four spelade in sommaren i Gärdslösa prästgård.


» Läs mer
[2015-07-05]

Bo Erlandsson i Stockholm vann högsta vinsten i Gärdslösa prästgårds stora lotteri, boende tre nätter för två personer.


» Läs mer
[2015-06-30]

Efter att ha varit provisorisk i tre år är nu äntligen Stagneliusstigen klar, med dikter utmed vägen. Stigen invigdes med pompa och ståt i lördags. Mycket folk, tal, musik, dikter, band att klippa i form av en blomstergirlang och vackert väder skapade feststämning.


» Läs mer
[2015-05-18]

Glad och svängig jazz spelar in sommaren i prästgårdens trädgård.


» Läs mer
[2015-04-04]

Tove Folkesson kommer till Gärdslösa prästgård söndag 12 april med sin nya bok Sund. Hennes debutbok "Kalmars jägarinnor" har väckt stor uppmärksamhet och hon har bland annat nominerats till Svenska Författarförbundets debutantpris och Sveriges radios romanpris.


» Läs mer
[2015-01-24]

En musikalisk och lyrisk 1700-talsafton i mars, författarbesök av Tove Folkesson i april och en rad intressanta utställningar i sommar.
Läs vad som hittills är inbokat av program och utställningar inför våren och sommaren.


» Läs mer
[2015-01-12]

I går plundrades bokgranen i salen i prästgården till sång och dans. Redan nu börjar funderingarna på hur nästa års "gran" ska se ut.


» Läs mer
[2014-11-12]

Ölandsklubbens Stora Pris 2014 kommer att tilldelas Gun Nilsson, ordförande i Föreningen Gärdslösa Prästgård för att hon "lett arbetet med att göra prästgården till en ny kulturell mötesplats på Öland".


» Läs mer